ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์28 ม.ค. 2559 01:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสมบูรณ์ รอบเมือง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ครั้งที่ 1/2559  ในวันที่ 28 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อ.เด่นชัย จ.แพร่

Comments