ประเมินจากคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Cluster 16) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

โพสต์30 ส.ค. 2564 21:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Cluster 16) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1

Comments