ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านปางคึก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โพสต์10 ก.พ. 2564 23:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านปางคึก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Comments