ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน

โพสต์10 ก.ค. 2561 01:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสวนหลวง, บ้านน้ำแรม, บ้านแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน  ให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  

Comments