ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 จ.เชียงราย

โพสต์15 ม.ค. 2563 23:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 15 มกราคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 นายตฤษนันท์ ปลีคำ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

Comments