ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 จ.แม่ฮ่องสอน

โพสต์15 ม.ค. 2563 23:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 14 มกราคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 นายธนภัทร สุริยะ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

Comments