ประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

โพสต์1 ต.ค. 2563 17:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รับการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments