ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โพสต์1 ก.ย. 2564 01:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประเมิน ด้านที่ 1 คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 คือด้านความรู้ความสามารถของ นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

Comments