ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ชุดที่ 1

โพสต์4 มี.ค. 2563 20:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ชุดที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.แพร่ เขต 2

Comments