ประเมินประสิทธิภาพการรายงานค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์28 มิ.ย. 2560 21:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินการประเมินประชุมเชิงปฏิบัติการประสิทธิภาพการรายงานค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี น.ส.ชมัยพร แก้วสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560  ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments