ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

โพสต์18 ธ.ค. 2560 23:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี  ณ ร.ร.บ้านแม่ตื้ด, ร.ร.บ้านแม่สิน, ร.ร.บ้านแช่ฟ้า  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560  

Comments