ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

โพสต์16 เม.ย. 2564 00:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments