ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์29 ธ.ค. 2560 06:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด ในระยะ 1 ปี ของ  น.ส.มุกดา สะเอียบคง ผอ.ร.ร.บ้านศรีดอนไชย, นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านวังเลียง, นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ล้อม, นางทัศนีย์ จันทร์ป้อม ผอ.ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง  ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560.   พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจแก่คณะครู-นักเรียน 

Comments