ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

โพสต์21 มิ.ย. 2564 20:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายสำรวย เหว่าโต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา นายปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประเมิน นายอรรถพงศ์ ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อ.เด่นชัย

Comments