เอกสารระเบียบวาระการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 7 / 2558 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น.

โพสต์5 พ.ย. 2558 17:18โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2558 17:19 ]

เอกสารระเบียบวาระการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ครั้งที่  7 / 2558

วันศุกร์ที่   9   ตุลาคม    พ.ศ. 2558

เวลา 08.30 น.
<ดาวน์โหลดที่นี่>

Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
5 พ.ย. 2558 17:18
Comments