ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาในภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โพสต์15 ต.ค. 2562 21:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ในฐานะรองประธานวิทยากรพี่เลี้ยง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาในภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษาต่อไป 

Comments