ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนอนุบาล

โพสต์20 มี.ค. 2559 19:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนอนุบาล  ในวันที่ 21 มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments