ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา

โพสต์18 ส.ค. 2559 22:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการอบรมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม  จำนวน 119 คน 

Comments