รับการตรวจติดตาม จาก ผวจ.แพร่

โพสต์19 พ.ย. 2560 20:06โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  พร้อมหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่  รับการตรวจติดตามและนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาต่อ  นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
Comments