รับเกียรติบัตร คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน สูงมาก

โพสต์26 ส.ค. 2560 05:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ สพฐ. เชิดชูเกียรติเป็นเขตที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตฯ อยู่ในระดับ สูงมาก

Comments