รับเกียรติบัตรผลงานดีเด่นรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปี พ.ศ. 2558

โพสต์5 ก.ค. 2560 00:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนและบุคลากรที่ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่นรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปี พ.ศ. 2558 โดยรับมอบรางวัล ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังนี้

1. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- ประเภทบุคคล นางดวงกมล สมสมัย โรงเรียนบ้านห้วยไร่
- ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
2. สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
3. สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ประเภทบุคคล ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต
- ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำริน

Comments