“รับโล่ระดับประเทศ”

โพสต์19 ม.ค. 2561 18:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2561 18:13 ]
 
ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มกราคม ๒๕๖ นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผอ.ร.ร.บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการการสร้าสรรค์กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนอย่างครบวงจรและรับโล่ ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับประเทศ(รุ่นที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ โดยนายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ได้นำเสนอความยั่งยืนสหกรณ์โรงเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมสัมนาวิชาการดังกล่าว
Comments