รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ดีเด่น

โพสต์18 ก.ค. 2561 01:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายไพศาล สุวรรณเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ดีเด่น ระดับทองอันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น3 กระทรวงศึกษาธิการ จาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

Comments