รับโล่รางวัลระดับประเทศ

โพสต์28 ก.ค. 2559 22:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   และรับโล่รางวัลเขตพื้นที่การศึกษามีผลคะแนน O-net ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

Comments