รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์7 มี.ค. 2560 23:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 7 มีนาคม 2560  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคมพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดวุฒิมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น โดยประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ณ สนาม ร.ร.บ้านหัวดง ซึ่งมีนาย สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียน บุคลากรในสังกัด เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ นายพูลศักดิ์ สุปินะ ผอ.ร.ร.บ้านหัวดง

Comments