รสอบสัมภาษณ์และการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์30 ก.ค. 2560 20:43โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์และการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม
กาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments