แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

โพสต์8 ก.ย. 2561 08:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซต์ อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย

Comments