กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

โพสต์20 ม.ค. 2559 04:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2559 05:03 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2 ]

เดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา


กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด  เพื่อฝึกความอดทน  ความมีระเบียบวินัย  ความมีเจตคติที่ดี  รู้จักช่วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง แก่งหลวง ถ้ำจักรพรรดิ

Comments