ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน

โพสต์3 เม.ย. 2560 21:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments