ส่งเสริมภาวะโภชนาการอาหารกลางวันในโรงเรียน

โพสต์6 ก.ย. 2559 21:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมภาวะโภชนาการอาหารกลางวันในโรงเรียนและขยายผลแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามโปรแกรม Thai-School Lunch ประจำปี 2559  รุ่นที่ 2  ในวันที่ 7  กันยายน 2559  โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและผู้ประกอบอาหารโรงเรียน ในอำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้นเข้ารับการอบรม

Comments