สพป.ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

โพสต์19 ก.ค. 2561 20:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยใช้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นตัวขับเคลื่อน มีความมุ่งหวังในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับทุกคน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมปฏิบัติการ จำนวน 107 คน  นอกจากนี้ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “TRUE LEADER”  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments