สพป.แพร่ เขต 2 จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

โพสต์30 ก.ย. 2559 03:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานและกล่าวแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 112  คน ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

Comments