สพป.แพร่ เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 60

โพสต์16 ม.ค. 2559 01:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2  ในพื้นที่ อ.ลอง จัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2559  “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”  ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุม ร.ร.ลองวิทยา โดยมี นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ครูดีในดวงใจ หนึ่งแสนครูดี ครูผู้สอนดีเด่น และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น    

Comments