สพป.แพร่ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โพสต์21 ส.ค. 2561 02:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  โดย นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน โดยร่วมเป็นสักขีพยาน   นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ สพป.แพร่ เขต 2  โดยโครงการพัฒนาเด็ก  ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดแพร่  มอบทุนสนับสนุนโครงการฉลาดรู้เรื่องเพศและโครงการส่งเสริมทักษะการเกษตรในโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 238,405 บาท  ให้แก่ 14 โรงเรียนในสังกัด ณ  ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments