สพป.แพร่ เขต 2 ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

โพสต์7 มิ.ย. 2559 21:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  โดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ครู, นักเรียน, คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุม  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments