สพป.แพร่ เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสต์6 ม.ค. 2559 06:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2559 06:22 ]

นางทิพสุดา สุเมธเสนีย์ ประธานและคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐระดับสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษา ของ สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 โดยมีนายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน  หลังจากนั้นได้ออกประเมิน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร, ร.ร.บ้านไผ่ล้อม, ร.ร.บ้านปากกาง, ร.ร.บ้านน้ำริน

Comments