สพป.แพร่ เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสต์7 พ.ย. 2560 20:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับนางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ประธานและคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments