สพป.แพร่ เขต 2 รับโล่ O-NET สูง 1 ใน 10 ระดับประเทศ

โพสต์15 ก.ค. 2559 02:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รับโล่รางวัล ในฐานะเขตที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นลำดับที่ 9  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

Comments