สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์8 มิ.ย. 2559 22:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559  นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559   เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี  นอกจากนี้ สพป.แพร่ เขต 2  โดยโรงเรียนบ้านน้ำแรมได้ร่วมจัดนิทรรศการสถานศึกษาพอเพียง  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

Comments