สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2559

โพสต์31 พ.ค. 2559 21:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  นำคณะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยร่วมกันปลูกป่า ณ บริเวณอาคาร สพป.แพร่ เขต 2 แห่งใหม่ (ร.ร.บ้านแม่ลาน อ.ลอง)  

Comments