สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช

โพสต์23 ต.ค. 2559 00:31โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559   นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอลอง เพื่อ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีให้แก่พสกนิกรชาวไทย และถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ สำหรับวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการแก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งการประกาศเลิกทาส การสร้างระบบไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี และรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันปิยมหาราช" มาจนถึงปัจจุบัน
Comments