สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล

โพสต์5 ม.ค. 2561 18:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล (conference) เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตามนโยบายการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้เป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในวันที่ 5 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2
Comments