สพป.แพร่ เขต 2 สรรหาบุคลากร

โพสต์28 ม.ค. 2561 02:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ โดยมี นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการสอบ ในการสอบนี้ได้มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
Comments