สพฐ.เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โพสต์27 พ.ย. 2558 01:22โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นชอบและรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559-2561 
โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ดังต่อไปนี้
 1. โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
 2. โรงเรียนบ้านดอนชัย
 3. โรงเรียนบ้างปงหัวหาด
 4. โรงเรียนวัดศรีดอก
 5. โรงเรียนบ้านแม่หลู้
 6. โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร
 7. โรงเรียนบ้านแหลง
 8. โรงเรียนบ้านปิน
 9. โรงเรียนบ้านสลก
 10. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
 11. โรงเรียนบ้านแม่หละป่าป๋วย
 12. โรงเรียนบ้านหัวดง
 13. โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม
 14. โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
 15. โรงเรียนบ้านน้ำริน
 16. โรงเรียนบ้านนาตุ้ม
 17. โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์ฯ)
 18. โรงเรียนบ้านวังเลียง
 19. โรงเรียนบ้านไร่หลวง
 20. โรงเรียนบ้านวังลึก
 21. โรงเรียนบ้านวังเบอะ
 22. โรงเรียนบ้านแม่แปง
ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้ดำเนินการในขั้นตอนแล้ว 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 2

Comments