สพฐ. ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT

โพสต์3 ก.ค. 2561 01:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม อำเภอสูงเม่น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

Comments