สพฐ. ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”

โพสต์24 ธ.ค. 2558 05:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายอัศนีย์  ศรีสุข  ประธานคณะกรรมการและคณะ ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของ  ร.ร.บ้านป่าสักปางไม้ และ ร.ร.บ้านแม่แปง  สังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558  โดยมีนายโกวิท บวรศักดิยุต และ นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ

Comments