สร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์

โพสต์4 ก.ย. 2559 06:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับชาติ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น จ.แพร่  เป้าหมายคือครูประถมและมัธยม จำนวน 118 คน เข้าร่วมอบรม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

Comments