สรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์29 ม.ค. 2560 20:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2560 สังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments