สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

โพสต์16 ธ.ค. 2559 19:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ สนามสอบ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  เป็นการสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยมี นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการสรรหา  ซึ่งมีผู้เข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น 34 ราย

Comments