สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับประเทศ

โพสต์10 พ.ค. 2559 22:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านน้ำโค้งที่ได้รับโล่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับประเทศ โรงเรียนขนาดเล็ก ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนายไพศาล สุวรรณเกษม ผอ.ร.ร.เดินทางไปรับโล่รางวัล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา 
Comments